Gwarancja szybkiej wysyłki
Kształtuj charakter i buduj osobowość dziecka Zobacz większe

Kształtuj charakter i buduj osobowość dziecka (nakład wyczerpany)

Autor:Jolene L. Roehlkepartain, Nancy Leffert
Wydawnictwo K.E. Liber
Rok wydania 2006
Liczba stron 276
Format A5
ISBN 83-60215-28-6

Wszyscy słyszeliśmy o dzieciach, które opiekują się swoimi starymi rodzicami, oddają swoje ulubione zabawki malcom, którzy stracili wszystko w pożarze, kierują się pozytywnymi wartościami, znakomicie dogadują się z innymi dziećmi i dorosłymi oraz potrafią się oprzeć negatywnym wpływom.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Wszyscy słyszeliśmy o dzieciach, które opiekują się swoimi starymi rodzicami, oddają swoje ulubione zabawki malcom, którzy stracili wszystko w pożarze, kierują się pozytywnymi wartościami, znakomicie dogadują się z innymi dziećmi i dorosłymi oraz potrafią się oprzeć negatywnym wpływom.

Podziwiamy te dzieci i chcielibyśmy, aby nasze pociechy były takie same. Ale jak to osiągnąć?

 

earch Institute szuka odpowiedzi na to pytanie od 1989 roku, a jego pracownicy przebadali prawie sto tysięcy dzieci, aby odkryć, co pomaga malcom wyrastać na zdrowych, troskliwych i produktywnych ludzi.

Po przeanalizowaniu wyników naukowcy rozpoznali 40 kluczowych czynników mających pozytywny wpływ na życie dzieci. Czynniki te nazwano atutami rozwojowymi. Zalicza się do nich m.in. wsparcie rodziny, odpowiednie miejsce zamieszkania, wysoką samoocenę, umiejętność odmawiania itp.

Im więcej takich atutów dziecko posiada, tym większą ma szansę na wyrośnięcie na wartościowego człowieka i uniknięcie życiowego zagubienia.

Większość specjalistów jest zgodna, że pracę nad właściwym rozwojem należy zacząć jak najwcześniej, praktycznie od dnia narodzin dziecka. Dobry początek i solidne podstawy pomogą malcom w pełni rozwinąć swój potencjał.

Osoby mające wiele atutów w dzieciństwie zapewne postarają się ich nie stracić w późniejszym życiu. Troskliwi opiekunowie są w stanie zaoferować takie atuty nawet najmłodszym dzieciom.

Niniejsza ksiązka  to źródło ponad 1000 kreatywnych i praktycznych pomysłów dotyczących zapewniania dzieciom wszystkich 40 najważniejszych atutów rozwojowych, od urodzenia do 11 roku życia.

Może to uczynić każdy, np. rodzice, pedagodzy lub inni opiekunowie dziecka i nie jest do tego potrzebne specjalne przeszkolenie.

Atuty pogrupowano w ośmiu kategoriach:

  • Wsparcie
  • Wzmacnianie
  • Granice i oczekiwania
  • Konstruktywne wykorzystywanie czasu
  • Przykładanie się do nauki
  • Pozytywne wartości
  • Zdolności społeczne
  • Pozytywna samoocena

Opis każdej kategorii składa się z jej definicji, listy atutów, które ona zawiera, oraz informacji na temat tego, jakie atuty stwierdzono u badanej grupy dzieci uczęszczających do szóstej klasy szkoły podstawowej.

Po co załączamy informacje dotyczące uczniów szóstych klas, podczas gdy książka traktuje o małych dzieciach? Ponieważ dzięki temu możemy zobaczyć, czego te dwunastolatki zdołały się nauczyć, a czego nie przyswoiły. W ten sposób zyskujemy wgląd w sfery wymagające szczególnej uwagi.

Przykładowo, zaledwie 20 procent badanych uczniów uważa, że dorośli w ich otoczeniu cenią młodych ludzi. To nam mówi, że nie możemy zaniedbać pracy nad Atutem 7: Szacunek społeczności.

Każdemu atutowi rozwojowemu autorki poświęciły jeden rozdział. Rozdziały zaczynają się od ogólnej definicji danego atutu, po czym koncentrują się na konkretnych definicjach dotyczących czterech grup wiekowych: niemowlaków (od przyjścia na świat do dwunastego miesiąca życia), starszych niemowlaków (od trzynastego do trzydziestego piątego miesiąca życia), przedszkolaków (od trzeciego do piątego roku życia) i uczniów szkoły podstawowej (od szóstego do jedenastego roku życia).

Czasem definicja dla poszczególnych grup wiekowych jest taka sama. Kolejną część każdego rozdziału stanowią propozycje dotyczące budowania danych atutów w życiu dzieci, najpierw w ujęciu ogólnym, a następnie w rozpisaniu na ustalone cztery grupy wiekowe.

W naszej książce przeczytasz także o tym, w jaki sposób różne grupy dorosłych mogą zapewniać dzieciom atuty rozwojowe. Zamieszczamy pomysły dla rodziców, opiekunów, pedagogów, pracowników służby zdrowia, przywódców wspólnot religijnych, pracodawców, bibliotekarzy oraz przywódców lokalnych społeczności.

Niektóre z tych osób (rodzice, opiekunowie i pedagodzy) mają szczególną relację z dziećmi. Wskazówki zawarte w niniejszej książce pomogą im jak najlepiej wykorzystywać czas spędzany z podopiecznymi.

Inni (pracownicy służby zdrowia, przywódcy wspólnot religijnych, pracodawcy, bibliotekarze i przywódcy lokalnych społeczności) mają silny wpływ na życie dzieci, a dzięki naszym wskazówkom mogą skuteczniej podejmować właściwe decyzje dotyczące najmłodszych.

Zamieściłyśmy także porady skierowane do samych malców, pisane prostym językiem. Zachęcamy do przepisania i udostępnienia ich treści dziecku. Sekcje podpisane Czy wiesz, że... zawierają ciekawe fakty dotyczące zapewniania dzieciom atutów rozwojowych. Z kolei Atuty w akcji to opisy doświadczeń osób, które skutecznie prowadzą taką działalność w domu lub w swojej społeczności.

Język używany w książce

Używamy słowa rodzice w odniesieniu do opiekunów dziecka. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy malcy są wychowywani przez swoich biologicznych rodziców, ale zamiast używać długiej listy możliwych zwrotów (przybrani rodzice, rodzice zastępczy, dziadkowie itp.) w celu uproszczenia zdecydowałyśmy się na stosowanie w każdym przypadku sformułowania rodzice.

Jeśli jesteś dorosłą osobą opiekującą się dzieckiem, to według naszej książki jesteś rodzicem. Definicje atutów są podawane za pomocą precyzyjnego, czasem bardzo oficjalnego lub akademickiego języka. Zostały one oparte na wynikach konkretnych badań naukowych i dlatego postanowiłyśmy w ich przypadku zachować język nauki. Jeśli nie potrafisz zrozumieć którejś definicji, zajrzyj do wskazówek. Zapewniamy, że samą istotę poszczególnych atutów rozwojowych bardzo łatwo pojąć.

Na pewno zauważysz, że język definicji różni się w zależności od wieku opisywanych dzieci. Przykładowo, niemowlaki tylko obserwują otaczający je świat, podczas gdy starsze niemowlaki często go dotykają. Niemowlaki raczej nie zmieniają miejsca pobytu; starsze niemowlaki badają otoczenie. Niemowlaki wchodzą w interakcje ze swoimi opiekunami; starsze niemowlaki samodzielnie wchodzą, gdzie tylko są w stanie. Umiejętność przemieszczania się otwiera przed nimi świat nowych doświadczeń.

Przedszkolaki zaczynają odgrywać bardziej aktywną rolę w świecie. Dzieci w wieku 3-5 lat uczą się, że ich zachowanie wpływa na innych ludzi. Zaczynają dokonywać prostych wyborów i z przyjemnością oddają się czynnościom stanowiącym wyzwania intelektualne bądź fizyczne. Ich gwałtownie rozszerzające się zdolności językowe pomagają im się rozwijać na nowe sposoby.

Uczniowie szkół podstawowych spędzają mniej czasu w domu i podlegają większym wpływom osób spoza rodziny. Uczniowie dysponują coraz większymi zdolnościami werbalnymi i intelektualnymi. Zaczynają samodzielnie dążyć do zdobywania niektórych atutów rozwojowych, jeśli tylko dorośli w ich otoczeniu dają im właściwy przykład.

Wszystkie 40 atutów opisanych w niniejszej książce to atuty zewnętrzne, czyli zapewniane przez opiekunów. Dzieci w tym wieku jeszcze nie potrafią samemu zapewniać sobie odpowiednich warunków do rozwoju.

Jak korzystać z tej książki

Wskazówki i pomysły zawarte w niniejszej książce przydadzą się każdemu, kto ma jakąkolwiek styczność z dziećmi. Dzieci potrzebują, aby każda dorosła osoba w ich otoczeniu pomagała im budować atuty rozwojowe. Malcy rozwijają się w różnym tempie, więc traktuj zaproponowane przez nas zakresy wiekowe (niemowlaki, starsze niemowlaki, przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych) jako ogólną wskazówkę, a nie sztywne ramy. Niektóre części książki są skierowane do konkretnych grup czytelników.

Przykładowo, Atut 1: Wsparcie rodziny oraz Atut 2: Pozytywna komunikacja w rodzinie skupiają się głównie na tym, co mogą zrobić rodzice i inni krewni dziecka. Oczywiście nie oznacza to, że jeśli nie jesteś rodzicem, to ten punkt ciebie nie dotyczy. Możesz przecież wspierać innych rodziców. Wiele definicji atutów rozwojowych dotyczących młodszych dzieci skupia się na tym, co mogą zrobić najbliżsi opiekunowie malców. Jednak każda osoba dorosła może znaleźć sposób na udzielenie im pomocy. Jest to szczególnie ważne w przypadku rodzin wielodzietnych, w których rodzice mogą nie mieć wystarczająco dużo czasu, aby skutecznie wspierać wszystkie swoje pociechy.

Czytając książkę wykorzystuj pomysły, które najbardziej ci się podobają te, które najlepiej pasują do twojego stylu i sytuacji życiowej. Jeśli nie masz zbyt dużego doświadczenia z dziećmi, zacznij od realizacji najprostszych wskazówek, np. witaj się z dzieckiem sąsiadów, wyślij kartkę z życzeniami do dawno nie widzianego siostrzeńca itp. Każdy drobiazg na dłuższą metę może się okazać niezwykle ważny.

Aby działać jeszcze skuteczniej, zacznij współpracować z innymi ludźmi w swoim otoczeniu. Odkryjesz, że poszczególne atuty rozwojowe są ze sobą powiązane. Gdy zaczniesz pracować nad jednym, jednocześnie wspomożesz budowanie innych.